Filozofski princip Jin-Jang čini suštinu teorije Tradicionalne kineske medicine te samim time postaje predmetom proučavanja Fenomen metode.

Jin i Jang u doslovnom prijevodu znače tama i svjetlost. Zapadna se logika oslanja na princip isključivosti – dva suprotna elementa istog para ne mogu postojati istovremeno, postoji samo jedan – ili svjetlost ili tama. Istok je u tom promišljanju zašao puno dublje pa Jin i Jang predstavljaju dvije suprotne kvalitete istog para koje se međusobno nadopunjuju: tama ne postoji bez svjetlosti, a svjetlost ne postoji bez tame, planinu s jedne strane obasjava sunce dok je druga strana u sjeni. Svaka pojava ima dva pola, dva lica. Jin je crno, Jang je bijelo, svaka kvaliteta u sebi sadrži suprotnost, jedno bez drugog ne postoji. Noć postaje dan, dan postaje noć. Važno je istaknuti da nisu u potpunosti crni odnosno bijeli, kao što ni život nikada nije crno – bijel.

yin-yang-4401011_640

Simbol Jin Jang-a najpoznatiji je od taoističkih vizualnih simbola. Sastoji se od kruga podijeljenog u dvije polovine u obliku suze, crne i bijele. Crna predstavlja Jin, bijela Jang, a svojim oblikom naglašavaju međusebnu povezanost. Unutar svake polovine nalazi se manji krug suprotne boje. U izvornom simbolu manji je krug u stvari suza koja može simbolizirati tugu: Jin plače za Jangom, a Jang plače za Jinom. Upravo ti manji krugovi (suze) ugniježđeni unutar svake polovine simbola služe kao stalni podsjetnik na međuovisnost crno-bijelih suprotnosti. Jedno ne postoji bez drugog, Jin sadrži sjeme Jang-a, Jang sadrži sjeme Jin-a.

symbol-3890997_640

Princip Jin-Janga ističe se i u ljudskoj prirodi: ljudi često u drugima vide “crnu točku” koja ih zasmeta, a koju prepoznaju upravo zato jer je ona dio i njih samih. Drugim riječima, svi smo Jedno, jedni se u drugima odražavamo i učimo kako postići međusobnu ravnotežu, bez straha što će drugi o nama misliti ili reći.

Jin i Jang su dva osnovna oblika životne energije. Njihova povezanost se očituje u vječnom kruženju svih pojava u prirodi. Stanja Jin i Jang nisu statična, a teorija Jin/Janga u sebi nosi jasnu ideju zakona prirode; potrebu neprekidne mijene i preobražaja. Predstavljaju dva osnovna oblika životne energije, dva polariteta Svemira koji se neprestano izmjenjuju i nadopunjuju u beskrajnom krugu Stvaranja i preobražaja¬.

 

Dobro zdravlje je stanje ravnoteže ove dvije energije, a poremećaj te ravnoteže stvara bolest. Sve što postoji u Univerzumu, postoji i u ljudskom tijelu i obratno. Svemir je stanje oscilacija energija između Jin-a i Jang-a. Sve pojave, sve što postoji u svemiru odraz je njihova djelovanja. U Prirodi Simboli Jang-a su vatra, sunce i muški princip, a simboli Jin-a su voda, mjesec, žensko načelo i zemlja. Sve nematerijalno, neopipljivo, metafizičko (nebo) pripada kategoriji Jang-a. Sve materijalno, opipljivo, fizičko (zemlja) pripada kategoriji Jin-a. Na fiziološkom planu aktivnosti Jin znači odmor, mirovanje, smanjenje funkcije organa, a Jang označava akciju, kretanje i pojačava funkciju organa.

O ravnoteži Jina i Jang-a ovisi naše zdravlje. Svaki organ u našem tijelu, svaka emocija, svako mentalno stanje ima Jin ili Jang osobine. Ravnoteža između te dvije sile nikada nije statična, ona je uvijek u stanju ritmičke napetosti i opuštanja odraz je naših djelovanja. Ukoliko svojim izborima, odlukama, činjenjem i ponašanjem čovjek naruši prirodnu ravnotežu, tijelo mu uz pomoć simptoma javlja da nešto nije u redu, jer sve dok je ravnoteža pod kontrolom, osoba je dobrog zdravlja. Ujedno, to je jedan od temeljnih principa Fenomen terapije – uz pomoć primjerenih terapija dovesti tijelo i njegove energije u ravnotežu te omogućiti čovjeku da bude u skladu sa samim sobom i svijetom oko sebe.

jing-jang-2487155_640