Meridijani

 

Kako bi živio zdrav, uravnotežen i ispunjen život, čovjeku je potrebna energija. Energiju dobivenu hranom, krvožilni sustav (kojim upravlja srce) prenosi u tjelesne organe. Kroz Fenomen metodu bavimo se energetskim sustavom čovjekova tijela o kojemu govore tradicionalna učenja a koji obuhvaća čakre i meridijane.

Čakre su energetski vrtlozi na tijelu, centri koji iz vanjskog svijeta preuzimaju energiju i informacije, a raspoređuju ih i usmjeravaju putem meridijana do svakog tjelesnog sustava. Meridijani se nazivaju prema organima i sustavima kroz koje prolaze i za koje su zaduženi. Razlikujemo dvanest osnovnih meridijana. Poput riječnog toka, energija u meridijanima raste ili opada, ona u njima cirkulira u dnevnom ritmu. Svaka dva sata energija u određenom meridijanu doseže svoj maksimum. Pravilan protok energije kroz određeni meridijan održava i zdravlje sustava za koji je nadležan. Ako je energija meridijana blokirana, sustav kojeg meridijan hrani je ugrožen što se iskazuje najprije preko smetnji i simptoma, a zatim, ukoliko čovjek zanemari signale i preko bolesti.Taj protok životne energije
određuje naše zdravlje i vitalnost. Svaka blokada u protoku energije kroz meridijan odražava se na organu kojeg isti hrani. Blokada je psihosomatski pokazatelj na kojem području života čovjek odbija promijeniti svoje ponašanje ,odnosno rješavati životne izazove kako bi živio zdravim i uravnoteženim životom.

Fenomen terapijom vraćamo tijelu njegovu narušenu ravnotežu, vitalnost, snagu i prirodno stanje zdravlja. Uklanjanjem blokada ciljanom terapijom uravnotežuje se protok energije, a fiziološkim sustavima vraća se snaga. Kroz Fenomen terapiju djelujemo na protočnost energije u meridijanima a time i na funkciju tjelesnog sustava za koji je taj meridijan zadužen. Čovjekovo tijelo je savršeno u
složenosti, finoći i slojevitosti suptilnih tjelesnih i energetskih struktura koje su sve povezane i međusobno se nadopunjuju. Djelujući Fenomen terapijom na čakre i energetsku mrežu meridijana, aktiviramo narušene veze, vraćamo tijelo u stanje jedinstva kako je i stvoreno, vraćamo ga prirodi, vitalnosti i životu (jezikom tehnologije vraćamo tijelo na "tvorničke postavke"). Važno je napomenuti kako je najvažniji čimbenik u svemu sam čovjek. Fenomen terapija ukazuje mu na kojem je području života zanemario sebe, pomaže mu ispraviti ona dijelovanja koja su ga dovela do bolesti i zadržati zdravlje kao osnovno stanje u kojem aktivno i zadovoljno živi.