/
/
Pet elemenata
Pet elemenata

Taoistička filozofija sve pojave i odnose objašnjava kroz pet elemenata – drvo, vatra, zemlja, metal, voda.